اولین مدارک مبنی بر استفاده از ماده ای به عنوان چسب به ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح برمیگردد.باستان شناساندر گورستان های قبایل ما قبل تاریخ ظروفی در گورها یافتند که قسمتهای شکسته آن ها توسط صمغ درخت به هم چسبانده شده بودند.علاوه بر این باستان شناسان مجسمه هایی را در معابر بابل کشف کردندکه چشم های عاجی آ نها روی مجسمه چسبانده شده بودند.این چسب قیر مانند تقریبا ۶۰۰۰سال است که مورد استفاده قرار میگیرد.در دوره های بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سال قبل از میلا مسیح مدترک بیشتری یافت شد که نشان میداد چسب به ابزاری جهت مونتاژ تبدیل شده بود .تابوتی که از مقبره توتان خامون به دست آمده حاکی از به کارگیری چسب در ساخت آن است .دوره بعدیفعالیت در این زمینه به ۱ تا ۵۰۰ سال بعد از میلاد مسیح بر میگردد،یعنی زمانی که رومی ها و یونانی هاروکش کردن و تزیین با چوب را آموختند.رومی ها اولین کسانی بودندکه از قیر و موم زنبور عسل برای آب بندی الوار در قایق ها و کشتی ها استفاده کردند.استفاده از چسب ها در ساخت اثاثیه باعث شیوع بیشتر کاربرد آ نها پس از سالهای ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ پس از میلاد گردیده است.اولین کارخانه ی تجاری تولید چسب در هلند تاسیس شد که سریش های حیوانی از چرم تولید میکرد .تقریبا درسال ۱۷۵۰ اولین حق امتیاز تولید چسب در بریتانیا برای چسب ماهی، نشاسته و پروتین شیر(ماده پنیری) صادر شد.سال ۱۹۰۰ در ایالت متحده چند کارخانه ی تولید چسب بر پایه ی موارد ذکر شده تاسیس شده بودند.